Моја пословна идеја – моја успешна прича

 

Игните је део глобалног Игните покрета држања брзих и кратких презентација са циљем да инспиришу и представе нове идеје публици у неформалном окружењу. Игните је као покрет, односно догађај, први пут одржан у Сијетлу 2006. године. За веома кратко време постао је интернационални феномен. Данас се овај брз и динамичан начин презентовања идеја практикује у више од 100 градова широм света свуда по истим једноставним правилима:

 

 

– свако има право да се пријави као учесник  Игните-а;

– презентације трају по 5 минута;

– свака презентација се састоји од по 20 ПоверПоинт слајдова;

– слајдови се аутоматски смењују на сваких 15 секунди;

– презентер нема контролу над мењањем слајдова.

Представљамо вам успешне приче младих људи који су представили своје пословне идеје на ИГНИТЕ догађају у Новом Саду.

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;