1. Министарство привреде: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/
 2. Развојна агенција Србије: https://ras.gov.rs/javni-pozivi
 3. Пореска управа: https://www.purs.gov.rs/
 4. Фонд за развој Србије: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir
 5. Гаранцијски фонд АП Војводине: http://garfond.rs/
 6. Развојни фонд АП Војводине: https://rfapv.rs/?page_id=3347
 7. НСЗ: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz
 8. Покрајински секретаријат за привреду: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/cir/konkursi/javni-pozivi
 9. Град Нови Сад: https://privredans.com/konkursi/
 10. Општина Бач: www.bac.rs
 11. Регионална развојна агенција Бачка: http://www.rda-backa.rs/
 12. Портал Предузетништво: https://preduzetnistvo.gov.rs/
 13. Портал Предузетнице: http://preduzetnice.rs/
 14. ИЦР Информациони центар потиског региона: http://www.icr.rs/
 15. Пословни инкубатор: http://inkubator.biz/

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;