Дунавски ресурсни центар за младе Бач и Бачки Петровац

 

Уоквиру пројекта „Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке“ оформљен је „Дунавски ресурсни Центар“(Danube resource Center-DYRC).

Центар се састоји од канцеларија у Бачу и Бачком Петровцу, у оквиру којих се на локалу успостављају структуре за подршку младима, подстиче активизам младих, креирају мере на локалном нивоу у циљу подстицања запошљавања младих, организују тренинзи и воде мониторинг програме намењене  омладини-почетницима у бизнису.

Центар активно учење учествује и у организацији јавних трибина омладинских акција.

Званично је почео са радом у мају 2019 .г.

DYRC Бач:

Координаторка: Ивана Вулетић

канц. бр. 208, нова зграда ОУ Бач

тел: 021/60-70-075 локал. 149

радно време 07-15 часова

DYRC Бачки Петровац:

Координаторка: Кристина Пешкир

канц. бр. 121, зграда ОУ Бачки Петровац

тел 064/865-36-86

радно време 07:30-15:30 часова

Најважније активности DYRC-a: обука за младе, трибине о вршњачком насиљу, комуникација са саветом за младе и омладинским организацијама, креирање мера за запошљавање младих „Open day“ за младе.

ЦИЉ: Афирмисање младих. Подстицање њиховог усавршавања и укључивање у рад и развој заједнице

Рад координаторке у Бачу са младима:

DYRC у Бачком Петровцу је оријентисан на укључивање младих у привредни и друштвени живот општине.

Помаже младима на путу индивидуалног и професионалног усавршавања до проналажења посла. Путем разних тренинга и менторинга, омогућава да се постојеће знање усаврши и подстакне самостални бизнис и компетенције појединца.

Канцеларија пружа услуге каријерног информисања које обухватају циклус радионица професионалне оријентације, организовање реалних сусрета и сајма факултета.

Спроводи активности из области неформалног образовања, запошљавања, информисања, као и активног и корисног коришћења слободног времена.

Рад координаторке у Бачком Петровцу са младима:

РАД DYRC-a ТОКОМ ПРОЈЕКТА:

ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ – као најраспрострањенији метод рада

  • у области предузетништва
  • самозапошљавање
  • извора финансирања
  • израда бизнис планова
  • комуникације.

Пријавите се да будете у току са актуелним дешавањима у вашој средини

Интересовања младих су у великој мери везана за начин комуникације. Из тог разлога је радионица на тему Комуникаиционе вештине имала огромно интересовање.

Сликовити прикази стварних ситуација и симулација у међусобној комуникацији отворила су нови сегмент који желимо да наставимо да радимо са младима.

ON-LINE  платформа за младе www.dyrc.rs, савремен комуникациони канал са корисницима услуга и широј јавности.

Све на једном месту: информације, подаци ,приручници ,упутства ,формулари, Q&A.

Пратите нас на фејсбук страници „DYRC Kancelarija“

НОВА УСЛУГА  БЕСПЛАТНА ОНЛИНЕ УСЛУГА МЕНТОРИНГА:

  • по принципу tailor-made односно по потреби сваког корисника
  • Намeњен потенцијалним младим предузетницима

 

Пројекат „Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке“ спроводе Општина Бач у партнерству са Центром за проактивно пословање „БизнисНова“ из Новог Сада и Општином Бачки Петровац.

Пројекат се реализује у оквиру програма „Подршка Европске уније активном укључивању младих“ који је запоочео са својом имплементацијом у  децембру 2018.г., а завршава са крајем октобра 2020.г. Финансиран је из средстава ЕУ и има укупну вредност од 179.354,05 еур. од чега грант износи 161.382,77 еур.

Циљна група на пројекту су млади незапослени људи у руралниом срединама јужне Бачке којима се кроз пројекат пружају разне омладинске активности, унапређење вештина и компетенција, предузетничка знања, подршка за запошљавање и  самозапошљавање, разне едукације, експертизе и сл.

Пројекат доприноси унапређењу положаја младих у срединама јужне Бачке и боље услове за њихово запошљавање и самозапошљавање у руралним срединама.

За више информација о DYRC канцеларији као и о пројекту:

Општина Бач

Трг Др Зорана Ђинђића 2, Бач

email: info@bac.rs, www.bac.rs

Општина Бачки Петровац

Коларова 6, Бачки Петровац

e-mail: kler@backipetrovac.rs, www.backipetrovac.rs,

НБО Бизниснова центар за проактивно пословање

Доситејева 127, Нови Сад

e-mail: biznisnova.org@gmail.com ,

www.biznisnova.com

Ова публикација је објаљена уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније.

europa.rs/ cfcu.gov.rs/ mos.gov.rs/

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;