SWOT анализа пословне идеје

 

 SWOT – значење

SWOT анализа (анализа предности, слабости, могућности и претњи) представља ефикасан и сликовит алат који се може применити у свим ситуацијама и процесима планирања.

S – Strenghts
W – Weaknesses
O – Opportunities
T – Threats

Предмет SWOT анализе

 • МСПП
 • Држава, регион, локална заједница (општа или секторски усмерена)
 • Производ или услуга предузећа
 • Бранд
 • Пословна идеја
 • Партнерство
 • Појединац и сл.
 • Неопходно је одредити циљ који се жели постићи (нпр. удвостручити продају, започети бизнис и сл.)

SWOT анализа се користи да бисте:

 • Своје ресурсе користили ефикасније
 • Унапредили пословање
 • Анализирали и боље разумели конкуренцију
 • Открили нове могућности и искористили постојеће шансе
 • Боље се припремили за могуће претње у окружењу

Да бисте одредили SWОТ анализу неопходно је одговорити на следећа питања:

 • Шта је то што ме чини бољим у односу на конкуренцију и што ми помаже да остварим пословне циљеве? (Снаге) 
 • Шта је то што ме спречава да реализујем задате циљеве и шта треба да унапредим и побољшам? (Слабости)
 • На који начин можете да унапредите свој посао и шта је то што вам помаже да то постигнете? (Шансе)
 • Претње које морате на време да уочите

Резултати ће вам дати бољу слику о:

 • Предностима које ће вам омогућити да искористите могућности на тржишту.
 • Слабостима које ће вас изложити претњама (опасностима)

Након тога следи питање:

 • Како на најбољи могући начин искористити постојеће предности?
 • Како свести на минимум и превазићи слабости?
 • Открити и искористити могућности?
 • Открити и елиминисати претње?

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

 Сва документа, информације, материјале и фотографије можете преузети на званичној интернет презентацији Youth Inclusion пројекта @www.ukljucivanjemladih.rs

Питања и помоћ  

Лазар Дорошков

Key expert, Youth Inclusion

+381 60 5670890

Е-маил: ldoroskov@gmail.com

www.ukljucivanjemladih.rs

Сав садржај узет је са презентације SWOT

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;