SWOT analiza poslovne ideje

 

SWOT – značenje

SWOT analiza (analiza prednosti, slabosti, mogućnosti i pretnji) predstavlja efikasan i slikovit alat koji se može primeniti u svim situacijama i procesima planiranja.

S – Strenghts
W – Weaknesses
O – Opportunities
T – Threats

Predmet SWOT analize

 • MSPP
 • Država, region, lokalna zajednica (opšta ili sektorski usmerena)
 • Proizvod ili usluga preduzeća
 • Brand
 • Poslovna ideja
 • Partnerstvo
 • Pojedinac i sl.
 • Neophodno je odrediti cilj koji se želi postići (npr. udvostručiti prodaju, započeti biznis i sl.)

SWOT analiza se koristi da biste:

 • Svoje resurse koristili efikasnije
 • Unapredili poslovanje
 • Analizirali i bolje razumeli konkurenciju
 • Otkrili nove mogućnosti i iskoristili postojeće šanse
 • Bolje se pripremili za moguće pretnje u okruženju

Da biste odredili SWOT analizu neophodno je odgovoriti na sledeća pitanja:

 • Šta je to što me čini boljim u odnosu na konkurenciju i što mi pomaže da ostvarim poslovne ciljeve? (Snage)
 • Šta je to što me sprečava da realizujem zadate ciljeve i šta treba da unapredim i poboljšam? (Slabosti)
 • Na koji način možete da unapredite svoj posao i šta je to što vam pomaže da to postignete? (Šanse)
 • Pretnje koje morate na vreme da uočite

Rezultati će vam dati bolju sliku o:

 • Prednostima koje će vam omogućiti da iskoristite mogućnosti na tržištu.
 • Slabostima koje će vas izložiti pretnjama (opasnostima)

Nakon toga sledi pitanje:

 • Kako na najbolji mogući način iskoristiti postojeće prednosti?
 • Kako svesti na minimum i prevazići slabosti?
 • Otkriti i iskoristiti mogućnosti?
 • Otkriti i eliminisati pretnje?

PODRŠKA EVROPSKE UNIJE AKTIVNOM UKLJUČIVANJU MLADIH

 Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije možete preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Youth Inclusion projekta @www.ukljucivanjemladih.rs

Pitanja i pomoć 

Lazar Doroškov

Key expert, Youth Inclusion

+381 60 5670890

E-mail: ldoroskov@gmail.com

www.ukljucivanjemladih.rs

Sav sadržaj uzet je sa prezentacije SWOT

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;