O MENTORING USLUZI

MSP moraju da upravljaju poslovanjem sa nedovoljnim poslovnim resursima, kao što su osnovna i obrtna sredstva, ljudski resursi, izvori finansiranja, informacije i vreme. Među ovim resursima, vreme je najoskudniji resurs za MSP. Vlasnik je prinuđen da se bavi različitim svakodnevnim operativnim pitanjima i nema vremena da analizira trenutnu situaciju i planira unapred.

Mentoring je nefinansijska, tehnička podrška za MSP koja omogućava dijagnostifikovanje poslovanja i planiranje aktivnosti za dalji rast poslovanja. Za razliku od poslovnog konsultanta koji pruža savetodavne usluge iz određene oblasti, mentor kao „lekar opšte prakse“ pruža preduzeću opštu podršku, uključujući i dijagnozu preduzeća i akciono planiranje.

Važno je napomenuti da je mentoring proces saradnje; to nije jednosmerna usluga, već je zajednički rad vlasnika i mentora koji se obavlja na licu mesta, u preduzeću. Ova jedinstvenost olakšava izgradnju poverenja između vlasnika i mentora, a komunikacija i saradnja se često nastavljaju i nakon mentoringa.

Ključni pojmovi

Šta je mentoring?

Mentoring znači identifikaciju najznačajnijeg segmenta u okviru preduzeća i usmerevanje MSP da svoje upravljačke resurse usmeri u tom pravcu. Postoje mnogi izazovi sa kojima MSP moraju da se bore, ali je nemoguće da ih sve reše. U uslovima ozbiljne konkurencije, za MSP je najvažnije da pronađu ključ uspeha svog biznisa i da se fokusiraju na njega da bi nastavili i/ili unapredili poslovanje i sopstveni razvoj.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

•  Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu odnosno zadruzi;
• Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge;
• Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
• Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
• Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
• Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
• Konsalting;
• Savetovanje/koučing;
• Obuka;
• Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante

Ko je mentor?

Mentor je osoba koja pomaže MSP da održe poslovanje i da se razviju kroz mentoring. Mentori pružaju podršku MSP kroz uslugu mentoringa i svi oni za cilj imaju da pomognu MSP da nastave i/ili unaprede poslovanje i sopstveni razvoj. Uz adekvatnu podršku koju pčružaju mentori, MSP identifikuju ključ uspeha i na taj način oni se ohrabruju da rade u pravcu njegovog ostvarivanja. Od mentora se takođe očekuje da pružaju podršku i da sarađuju sa insitucijama koje se bave razvojem preduzetništva, s ciljem obezbeđivanja dodatne podrške za preduzeća. Mentori stiču sertifikate nakon što prođu neophodnu obuku i ispit.

Ko su korisnici?

Korisnici usluga mentoringa dele se na zrela preduzeća i početnike u biznisu.

Zrelo preduzeće je MSP koje teži ka daljem unapređenju i razvoju svog biznisa. Početnici u biznisu su MSP koja su započela biznis u protekle tri godine.

Šta mentor treba da radi?

Najvažnija aktivnost u mentoringu je dijagnostikovanje preduzeća. Dijagnostikovanjem preduzeća mentori identifikuju najznačajniji segment u okviru poslovanja MSP i zajedno sa njima izrađuju konretan akcioni plan. Takođe, mentori pomažu MSP da realizuju plan tako što ih podstiču da preduzmu korake u cilju realizacije planiranog.

Šta je rezultat dijagnostikovanja?

Izveštaj o dijagnostikovanju treba da sadrži opis najznačajnijeg segmenta poslovanja za koji MSP treba da preduzme akcije. Takođe je neophodno da izveštaj sadrži praktičan akcioni plan, koji sadrži konretne akcije, da bi MSP razumelo šta mora da radi. Kombinujući gore navedeno, MSP može na odgovarajući način da usmeri sopstvene upravljačke resurse u pravcu unapređenja najznačajnijeg segmenta poslovanja.

Kada neko može da bude mentor?

Razvojna agencija Srbije izradjuje program obuke i sistem kvalifikacije za mentore, te vrši sertifikaciju mentora koji su pohađali program obuke i položili ispit koji sprovodi Razvojna agencija Srbije.

FAZE POSLOVANjA

Prema fazi rasta u kojoj se preduzeće trenutno nalazi, MSP se mogu svrstati u dve grupe:

 1. Period pokretanja posla (1-3 godine)

Početnici u biznisu se suočavaju sa nedostatkom znanja (finansijsko upravljanje, konkurencija , marketing i prodaja, pozicioniranje itd.), poslovne strategije i resursa (finansijski resursi, ljudski resursi, mašine i oprema itd.). Mentor treba da nađe efikasan način da im pomogne, da sa ograničenim resursima opstanu i pronađu svoje mesto u preduzetničkom svetu.

2. Zrela preduzeća (3 i više godina)

Kako posao raste, tako se povećava i složenost upravljanja preduzećem. Vlasnik se mora biviti finansijama, ulaganjima i kreditima, kontrolom efikasnosti i kontrolom kvaliteta, marketingom i prodajom, izgradnjom tima i tako dalje. Uz sve ove komplikovane zadatke, veliki je izazov za vlasnika da izdvoji određeno vreme za organizaovanje ideja i razvoj strategija. Zbog toga, standardizovani mentoring za zrela MSP obuhvata dijagnozu preduzeća i mentori pomažu vlasniku da prepozna trenutnu situaciju u preduzeću i identifikuje najvažniji segment na koji treba da se fokusira.
Izvor: Vodič za mentoring (2. izdanje), juni 2020. izrađen od strane Razvojne agencije Srbije (RAS) i Japanske agencije za međunarodnu saradnju u okviru projekta uspostavljanje i promocija mentoring usluge za mala i srednja preduzeća na zapadnom Balkanu (faza 2).

Sav sadržaj uzet je sa prezentacije Mentoring

Општина Бач

Opština Bač

Општина Бачки Петровац

Opština Bački Petrovac

Бизниснова - центар проактивно пословање

Biznisnova - centar za proaktivno poslovanje

Подстицање запошљавање младих у дунавском региону јужне Бачке

 Општина Бач | Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач |  info@bac.rs | www.bac.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова  центар за проактивно пословање

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Општина Бач и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и тела за уговарање.
 

Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke

 Opština Bač | Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač |  info@bac.rs | www.bac.rs

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Opština Bač, Opština Bački Petrovac i Biznisnova centar za proaktivno poslovanje

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Opština Bač i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Evropske unije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta i tela za ugovaranje.
;